Ing. Martin Kohlík, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Analýza možností uživatelských funkcí a knihoven v Mathematice

Autor
Jan Řezníček
Rok
2017
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Anotace
Obsahem bakalárské práce je návod na tvorbu knihovny pro výpocty v programu Wolfram Mathematica a její dokumentace. Práce také obsahuje príklad použítí takto vytvorené knihovny pro výpocet Markovských modelu spolehlivosti.

Diplomové práce

Pokročilé metody simulace v jazyce SystemVerilog

Autor
Miroslav Kallus
Rok
2021
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jaroslav Borecký, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zabývá prací s nástroji pro simulaci číslicových obvodů. V první části se práce zabývá seznámením se s konstrukcemi jazyka SystemVerilog a knihovny UVM. Dále práce otestuje nástroje pro vytváření testbenchů, jako jsou textové editory a IDE, a simulátory. Nakonec vznikne pomocný text k používání SystemVerilogu a knihovny UVM včetně ukázkových zdrojových kódů a zároveň vzniknou vzorové úlohy pro předmět Simulace číslicových obvodů.

Zařízení sloužící k podpoře outdoorových aktivit

Autor
Tomáš Čermák
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Oponenti
Ing. Filip Štěpánek
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému umožnující hraní módu zneškodnění bomby z počítačové hry Counter-Strike pro hráče airsoftu a paintballu. Systém se skládá ze stanoviště a příručního zařízení. Příruční zařízení imituje bombu. Stanoviště označuje oblast na které je možné nastražit příruční zařízení a zahájit odpočet. K vytvoření obou zařízení bylo použito vývojové desky obsahující mikrokontrolér ESP32. Obě zařízení obsahují bzučák pro zvukové efekty a led diodu. Příruční zařízení dále obsahuje klávesnici a displej. Zařízení jsou programována pomocí platformy Arduino. Výsledkem návrhu a realizace je reálný prototyp tohoto systému. Na přiloženém médiu lze nalézt zdrojové kódy systému a 3D modely pro tisk ochranného obalu na 3D tiskárně.

Simulace procesorů v jazyce SystemVerilog

Autor
Vojtěch Jílek
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Kašpar
Anotace
Tato práce se zabývá návrhem simulačních prostředí pro simulaci procesorů v jazyce SystemVerilog. K simulaci procesorů je využita knihovna UVM, její registrový model a vývojové prostředí QuestaSim. V této práci je navrženo simulační prostředí pro dva procesory - jednocyklový procesor a zřetězený procesor. Součástí této práce je i stručný text s popisem několika problémů, se kterými se může začínající vývojář setkat při využívání registrového modelu knihovny UVM.

Výpočty nehomogenních spolehlivostních modelů

Autor
Jan Řezníček
Rok
2019
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Martin Kohlík, Ph.D.
Oponenti
Ing. Martin Daňhel, Ph.D.
Anotace
V této diplomové práci je popsána metoda výpočtu spolehlivosti a distribuční funkce (selhání) Markovských řetězců s nehomogenními parametry (intenzitami poruch proměnnými v čase) a její implementace v programu Wolfram Mathematica. Díky možnosti práce s nehomogenními modely umí také pracovat i s jinými rozděleními, které se ve spolehlivosti běžně používají, než jen exponenciálním. Metoda je poté otestována a porovnána s existujícími metodami s ohledem na časovou náročnost a přesnost. Toto testování probíhalo nejen na volbě vstupních parametrů, ale i na porovnání s homogenními Markovskými řetězci. V rámci práce byl také sepsán přínos této metody z pohledu spolehlivostních výpočtů a možnosti pokračování práce v rámci dalšího výzkumu.