Ing. Martin Kohlík, Ph.D.

Projekty

Metody a postupy číslicového návrhu a jejich experimentální ověření

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS12/094/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Projekt je zaměřen na návrh a číslicových obvodů s ohledem na jejich velikost, rychlost, spotřebu, spolehlivost a testovatelnost. Pilotní implementace bude realizována na programovatelných hradlových polích (FPGA). Vysoké spolehlivosti chceme dosáhnout vhodným zálohováním a efektivním využitím dynamické rekonfigurace. Předpokládáme vylepšení metodiky generování komprimovaného testu, pomocí překrývání testovacích vektorů, využívající jejich implicitní reprezentace ke zvýšení efektivity testování.

Nové modely spolehlivosti a nové metody pro výpočet spolehlivostních ukazatelů

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/093/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Výzkumné projekty skupiny Digital Design and Dependability jsou zaměřeny na návrh spolehlivých obvodů implementovaných na programovatelných hradlových polích (FPGA) a jejich testování. Vysoké spolehlivosti chceme dosáhnout efektivním využitím dynamické rekonfigurace. Pro zlepšení testovatelnosti obvodů bude navržena metodika dekompozice obvodu. Spolehlivostní modely jsou nutnou součástí výzkumu spolehlivých obvodů, protože umožňují ověřit, zda a jak navrhované metody ovlivňují spolehlivostní ukazatele. Důraz bude kladen na přehlednost modelů, možnost snadného rozšíření a snadnou modifikaci. Výsledné modely budou použity i pro praktické výpočty spolehlivostních parametrů v drážních aplikacích.