Prague PostgreSQL Developer Day 2023 (P2D2) proběhl na FIT ČVUT

FIT ČVUT spolupořádala již patnáctý ročník konference Prague PostgreSQL Developer Day (P2D2). Akce nabídla workshopy a přednášky z oblasti relačního a open-source databázového systému PostgreSQL. Mezi hlavní témata patřily novinky z oblasti PostgreSQL, zkušenosti s provozem PostgreSQL v exponovaných aplikacích a rozšíření jeho infrastruktury či funkcionality. Akce proběhla ve dnech 31. 1. – 1. 2. 2023 v prostorách FIT ČVUT.

Téměř 300 návštěvníků konference mělo možnost zúčastnit se osmi přednášek a čtyř workshopů na téma systému PostgreSQL. PostgreSQL je plnohodnotným relačním databázovým systémem s otevřeným zdrojovým kódem. Má za sebou více než dvacet let aktivního vývoje a má vynikající pověst pro svou spolehlivost a bezpečnost. Konference P2D2, která je věnovaná právě databázi PostgreSQL, je organizována pod záštitou Czech and Slovak PostgreSQL User Group (CSPUG)

Přednášky byly orientované na novinky v samotném PostgreSQL, např. na příkaz MERGE, což je v oblasti databází příkaz SQL pro zařazení záznamu do tabulky. Přednášející také hovořili na téma optimalizace zpracování dotazů a sdíleli zkušenosti s provozem PostgreSQL v exponovaných aplikacích, a to nově i z oblasti státní správy. Velkým tématem bylo také rozšíření infrastruktury či funkcionality PostgreSQL. Tématem workshopů pak byla například logická replikace, čtení exekučních plánů nebo pokročilá práce s textovým klientem psql a specializovaným pagerem pspg. 

Na konferenci vystoupili odborníci, kteří se přímo a dlouhodobě podílí na samotném rozvoji jádra PostgreSQL. Mezi přednášejícími byli například Álvaro Herrera či Peter Zaitsev, který je též výraznou postavou v komunitě systému pro správu databází MySQL. S problematikou vývoje aplikací pro Státní ústav pro kontrolu léčiv posluchače seznámil softwarový architekt Vítězslav Košina

„Atmosféra byla skvělá a pro správnou vývojářskou konferenci typická. V kuloárech se mluvilo hodně o technologii a málo o prodeji a marketingu. Je pěkné si poslechnout na příbězích z praxe, že PostgreSQL dokáže na projektech být lepší než NoSQL řešení, že nasazení ORM ne vždy splní očekávání a že po vývojářích, zejména těm blízko databázím, se pořád i v praxi chce, aby rozuměli normalizaci databázového schématu,“ říká k průběhu konference Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství na FIT ČVUT a jeden z organizátorů akce.