Development of equipment for automatic evaluation of defect indications, magnetic powder method and fluorescent penetration method

Program
TREND
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Investigators
Code
FW03010536
Period
2021 - 2023
Description
Hlavním cílem projektu je automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod, založené na moderních principech vyhodnocování pomocí metod umělé inteligence, strojového učení a deep learningu. Jedná se o dvě metody automatického vyhodnocení indikací defektů - metody magnetické práškové (MPI) a metody fluorescenční penetrační (FPI). Výstupem projektu bude software pro automatické vyhodnocení indikací defektoskopických metod FPI a MPI a zařízení pro automatické nasnímání a detekci indikací v metodě FPI a MPI.

Laboratory of Image Processing

Program
Operational Programme – Research, Development and Education – Structural Funds EU
Provider
European Commission
Code
, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002551
Period
2017 - 2019
Description
Cílem ERDF aktivity je HW dovybavení nově budované laboratoře zpracování obrazu na FIT ČVUT a zabezpečení jejího fungování. Laboratoř bude dovybavena kamerami, měřicími stojany, zdroji osvětlení, objektivy, filtry a nap. zdroji. Aktivita navazuje na ESF aktivitu, která má za cíl vytvoření SW nástrojů pro zpracování obrazu pro práci studentů. Výstupem těchto dvou aktivit bude HW a SW infrastruktura pro realizaci projektů v oblasti zpracování obrazu a videa a podporu související výuky.

InovaFOND

Program
Programme of applied research, experimental development and innovations GAMA
Provider
Technology Agency of the Czech Republic
Code
TG02010033
Period
2017 - 2018
Description
Zařízení pro detekci vad transparentních materiálů

The person responsible for the content of this page: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.