Laboratoř zpracování obrazu (ImproLab)

Spolupráce s průmyslem

Spolupracujte s námi

Laboratoř zpracování obrazu ImproLab vznikla na základě stále většího počtu poptávek z průmyslu po řešení reálných problémů pomocí metod strojového vidění.

Zaměření laboratoře

Mimo výuku se v laboratoři zaměřujeme hlavně na dvě oblasti strojového vidění a zpracování obrazu. Jedná se o vizuální kontrolu kvality v průmyslové výrobě a detekci osob a jejich sledování v uzavřených prostorách.

Aplikace

Máme za sebou hotové aplikace pro kontrolu povrchových defektů izolačních panelů nebo skleněných desek. Jsme schopni tvořit aplikace například z oblasti kamerové detekce objektů pro navádění robotů či měření rozměrů a odchylek výrobků. 

Formou jednorázového měření v délce několika dní či týdnů jsme schopni snímat oblast, ve které se pohybují osoby (nebo jiné objekty), a pomocí tzv. heatmap (teplotních map) vizualizovat části místností podle jejich pravděpodobnosti výskytu osob v čase. Taková data jsou vhodná například pro určení vytíženosti prostor či ukázce možných kolizí mezi objekty.

Možnosti laboratoře

Laboratoř disponuje velkým množstvím různého kamerového vybavení, optikou či osvětlením. Je tak velice vhodná pro rychlé studie či testy proveditelnosti hledaného řešení. Dále je ideální pro tvorbu specifických řešení projektů z oblasti strojového vidění, které momentálně nejsou komerčně dostupná.

V neposlední řadě laboratoř disponuje znalostmi, zkušenostmi i technikou v oblasti využití dronů a technologií s nimi spojenými. Vlastníme dron DJI M600 se sadou D-RTK pro centimetrové pozicování a referencování snímku. Dron je možné osadit buď zrcadlovkou s vysokým rozlišením pro skenování vysoce kvalitních 3D modelů, nebo termokamerou pro průmyslové inspekce a detekce osob. Laboratoř vlastní i ostatní drony a jejich stavebnice pro testování vlastních vyvinutých aplikací.

Spolupracovat lze pomocí následujících možností

 1. Rámcová smlouva firmy a Fakulty informačních technologií
  • Opravňuje k využití lidí a vybavení laboratoře pro společné testování formou studií.
  • Umožňuje prezentovat firmu v rámci PR akcí fakulty či přednášet v rámci studijních předmětů laboratoře.
 2. Konkrétní společně řešený projekt různých forem
  • Různými formami se rozumí dotační programy (Inovační vouchery, TAČR, GAČR atd.).
  • Jedná se o řešení, kdy laboratoř dodává znalosti a firma problém.
  • Projekt může být v různé fázi vývoje – studie proveditelnosti, PoC (proof of concept) či průmyslové řešení.
 3. Vztah dodavatelsko-odběratelský
  • Laboratoř je schopna tzv. smluvního výzkumu neboli dodat řešení a dostat za něj zaplaceno.
 4. Školení znalostí
  • V případě zájmu o školení v oblasti strojového vidění a zpracování obrazu je laboratoř schopna poskytnout individuální školení pro školy, instituce či firmy.

Kontaktní osoba

Ing. Mikuláš Čižmár

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.