Aktuální informace FIT ke koronaviru najdete zde.

Laboratoř zpracování obrazu

Program
OPVVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Strukturální fondy EU
Poskytovatel
Evropská komise
Kód
, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002551
Období
2017 - 2022
Popis
Cílem ERDF aktivity je HW dovybavení nově budované laboratoře zpracování obrazu na FIT ČVUT a zabezpečení jejího fungování. Laboratoř bude dovybavena kamerami, měřicími stojany, zdroji osvětlení, objektivy, filtry a nap. zdroji. Aktivita navazuje na ESF aktivitu, která má za cíl vytvoření SW nástrojů pro zpracování obrazu pro práci studentů. Výstupem těchto dvou aktivit bude HW a SW infrastruktura pro realizaci projektů v oblasti zpracování obrazu a videa a podporu související výuky.

Zařízení pro detekci vad transparentních materiálů

Program
GAMA: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Poskytovatel
Technologická agentura České republiky
Kód
2015TB02010033
Období
2017 - 2018
Popis
Zařízení pro detekci vad transparentních materiálů

Za obsah stránky zodpovídá: doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D.