prof. Dr. Ing. Robert Babuška

Závěrečné práce

Dizertační práce

Hluboké učení s posilováním pro vizuální navigaci v robotice

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Vizuální navigace má mnoho aplikací v robotice: od manipulace, přes mobilní robotiku až po autonomní vozidla. Hluboké učení s posilováním (deep reinforcement learning) je elegantní přístup k vizuální navigaci bez použití map. Tato metoda integruje zpracování obrazu, lokalizaci a plánování do jednoho modulu, který lze trénovat a tedy optimalizovat pro dané prostředí. Zabýváme se výzkumnými problémy od syntetického generování a zobrazování prostředí až po řízení robotů v reálném čase.