Mgr. Mikoláš Janota, Ph.D.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Strojové učení pro řešiče pro splnitelnost v teoriích

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Splnitelnost modulo teorie (SMT) se zaměřuje na poskytování technologie pro řešení těžkých problémů pocházejících z praxe, které lze formalizovat v matematické logice. Zdroje aplikací jsou například testování nebo verifikace softwaru. Moderní SMT řešiče se však z řešení jednoho problému nedozvědí žádné nové informace, které by se daly přenést na jiný problém. Naproti tomu, moderní techniky strojového učení (ML) umožňují zdokonalování algoritmů v průběhu času. Tématem této práce je navázat na existující SMT algoritmy a rozšířit je o ML techniky pro kvalitativní vylepšení nejmodernějších řešitelů.