doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Rozvrhování prováděných testů ve zdravotnických laboratořích: zkrácení doby dodání výsledku

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Není pochyb o tom, že včasná diagnóza pacientů trpících nemocemi, jako je ischemická choroba srdeční a mrtvice nebo vážné případy infekce COVID-19, je nesmírně důležitá pro neodkladné zahájení léčby, případně odvrácení smrti. Z tohoto důvodu musí být moderní laboratoře schopné co nejrychleji analyzovat vzorek a poskytnout výsledek. Důležitým ukazatelem měřícím, jak rychle laboratoř dokáže vyhodnotit vzorek, je takzvaný TAT (Turn Around Time). Jeho hodnota je zásadně ovlivněna tím, jak jsou v procesu vzorky řazeny. Toto téma se zabývá rozvrhovacímy problémy, které se váží k procesu zpracování vzorků. Naše analýza laboratoří a rešerše odborné literatury ukázala, že tento problém doposud nebyl dostatečně studován, přičemž správné rozvrhování vzorků může výrazně snížit TAT prioritních vzorků pacientů.

Cílem této disertační práce je navrhnout nové matematické modely pro rozvrhování procesu vyhodnocování laboratorních vzorků a navrhnout efektivní optimalizační algoritmy kde prohledávání prostoru řešení je urychleno metodami strojového učení.

Literatura
  • [1] ATLAS Collaboration, "ATLAS Software and Computing HL-LHC Roadmap", https://cds.cern.ch/record/280291