doc. Ing. Pavel Hrabák, Ph.D.

Vedoucí Katedry aplikované matematiky

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-SPI.16 Statistics for Informatics
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
MI-VSM Vybrané statistické metody
NI-VSM Vybrané statistické metody
NIE-VSM Selected statistical Methods

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIE-PST.21 Probability and Statistics
BIK-PST.21 Pravděpodobnost a statistika
BI-PST.21 Pravděpodobnost a statistika