doc. Ing. Filip Křikava, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-OOP Object-Oriented Programming
BIE-OOP Object-Oriented Programming
BIK-OOP Objektově orientované programování
BIK-OOP.21 Object-Oriented Programming
BI-OOP.21 Object-Oriented Programming
BIE-OOP.21 Object-Oriented Programming

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NI-ADP Architektonické a návrhové vzory
NI-RUN Runtime systémy
NI-APR Vybrané metody analýzy programů
NIE-ADP Architecture and Design patterns