prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-PAL Pokročilá algoritmizace
MI-CPX Teorie složitosti

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-AVI.21 Algoritmy vizuálně