Dr. techn. Ing. Jan Legerský

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky
BIE-ZDM Elements of Discrete Mathematics