doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Stefan Ratschan

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-TES.16 Systems Theory
MIE-FME.16 Formal Methods and Specifications
MI-FME.16 Formální metody a specifikace
NI-TES Teorie systémů
NI-FME Formální metody a specifikace
NIE-TES Systems Theory
NIE-FME Formal Methods and Specifications

Předměty doktorského studia

Kód Název předmětu
PI-CFR Computer Assisted Formal Reasoning