doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.

Závěrečné práce

Dizertační práce

Akcelerace algoritmů návrhu číslicových zařízení

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Současný průmyslový návrh a verifikace číslicových obvodů klade důraz na trvání vývoje. Obvyklý požadavek je stylu „o 1% lepší výsledek za čas delší o 1%“. V této situaci se jeví účelným použití akcelerace výpočtu. Standardně používané algoritmy byly navrženy pro sekvenční zpracování a jsou to obvykle složité, mnohovrstevné iterativní heuristiky. Akcelerovat takový výpočet vyžaduje nalézt i v těchto algoritmech (například, založených na metodě větví a hranic) paralelismus, případně nahradit některé části výpočtu lépe paralelizovatelnými postupy. Dále, je třeba stanovit, jaké architektury a granularity akcelerátorů nejlépe odpovídají navrženým výpočtům, a studovat jejich work-optimalitu, neboť ta se promítá do energetické efektivnosti výpočtu.

Aplikačně specifická omezení a optimalizace v přibližných výpočtech

Stupeň
Téma dizertační práce
Popis tématu

Přibližné výpočty jsou metodou, jak plnit praktický účel konstruovaného zařízení s podstatně sníženými nároky (příkon, velikost, atd.) na implementaci. Používají se v zásadě dvě metriky přibližnosti: aritmetická diference (pokud se vektor binárních hodnot interpretuje jako číslo) a Hammingova vzdálenost, tedy počet binárních signálů odlišných od původní specifikace. Pro tyto dvě metriky jsou vyvíjeny postupy návrhu. Metrika přibližnosti ovšem vyplývá z účelu výpočtu. V případě obrazové informace diference zpravidla vyhovuje, v ostatních případech tomu obecně být nemusí. Dále, v aplikacích se objevují tvrdá omezení, tedy specifikace, které porušeny být nesmí. Většina současných postupů v návrhu číslicových systémů nedovoluje zavést libovolné, aplikačně specifické metriky, ani aplikačně specifická omezení. Cílem práce je vyvíjet takové postupy a doložit cenu, kterou je případně nutno za univerzálnost zaplatit.

Bakalářské práce

Emulátor instrukční sady výukového procesoru

Autor
Jiří Šebele
Rok
2018
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Ing. Tomáš Zahradnický, Ph.D.
Anotace
Tato práce se zaměřuje návrh a implementaci překladače, emulátoru a ladící aplikace pro instrukční sadu jednoduchého procesoru, který pomůže úplným začátečníkům zorientovat se v problematice programování v asembleru. Překladač pak umožňuje omezit instrukční sadu pro úlohy, kde chceme demonstrovat konkrétní rysy asembleru.

Diplomové práce

Nástroj pro monitorování sítě na čipu

Autor
Jakub Vaník
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Ing. Michal Prokš

Návrh digitálního I2C slave IP bloku

Autor
Jan Vošalík
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Ing. Stanislav Trojan

Hardwarový akcelerátor pro dopočtení chybějících položek v datovém streamu

Autor
Josef Dvořáček
Rok
2012
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Ing. Jiří Dostál, Ph.D.

Asynchronní implementace šifry DES

Autor
Jan Bělohoubek
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
doc. Ing. Jan Schmidt, Ph.D.
Oponenti
Dr.-Ing. Martin Novotný