Přihlášení k bakalářské státní závěrečné zkoušce a odevzdání bakalářské práce

Kdy

13. 5. 2021

Kategorie

Harmonogram

Nejzazší termín pro podání přihlášky k BSZZ a pro odevzdání bakalářských prací.