Kontrola splnění studijního plánu studentům přihlášeným k BSZZ

Kdy

3. 6. 2021

Kategorie

Harmonogram

Studenti si mohou uzavřít studijní plán sami v systému KOS. Pokud tak neučiní, kontrolu provede Studijní oddělení.