Univerzitní IT soutěž? Zadání firem nejlépe zvládli studenti FIT ČVUT

Studentské týmy FIT ČVUT obsadily stupně vítězů ve všech kategoriích univerzitní programovací soutěže UnIT 2023. Naši studenti tak byli nejúspěšnější v konkurenci 90 účastníků fakult ČVUT, UK, VUT, VŠE a UPCE. Týmy měly za úkol během jednoho dne navrhnout a prezentovat řešení pro reálný problém z praxe zadaný firmami.

Soutěž UnIT 2023 pořádali 12. 4. studenti z organizace BEST Prague ve spolupráci s firmami a za podpory FIT ČVUT, která akci hostila ve svých prostorách. Na vypracování zadání měli studenti 7 hodin a následně své výsledky prezentovali před porotou. Ta se skládala ze zástupců jednotlivých firem, které vytvořily zadání, zástupců organizace BEST a akademických pracovníků ČVUT. Letošní 8. ročník probíhal ve třech kategoriích – Chytré rozúčtování dokladů, Optická kontrola ve výrobě a Detekce počtu osob na kamerách. 

Tým alejgang tvořený 2 studenty FIT ČVUT a 1 studentem střední školy (jak název týmu napovídá, všichni studovali Gymnázium Nad Alejí) obsadil 1. místo se svou webovou aplikací v kategorii Chytré rozúčtování dokladů. Zadání připravila firma ABRA Software, která se zaměřuje na systémy a služby podporující podnikatelské aktivity.

„Zadání webové aplikace jsme si vybrali proto, jelikož jsme s tím všichni už měli zkušenosti. Konkrétně kategorie od společnosti ABRA nám přišla velmi lákavá kvůli tomu, že se při sedmi hodinách intenzivního programování naučíme něco, co v budoucnu využijeme jak ve škole, tak v práci,“ komentuje za tým Jakub Srnka, student FIT ČVUT.

V kategorii Optická kontrola ve výrobě od firmy CompAp obsadili 2. místo studenti FIT ČVUT z týmu 2 Matějs, Just 1 Tom. Za úkol měli vytvořit aplikaci využívající kameru nebo kolekci snímků, která bude ověřovat správnou funkčnost LED diod a LCD displeje produktu, a nahradí tak ve výrobním procesu nutnost manuální kontroly.

Error 404: Team Name Not Found, složený ze studentů FIT ČVUT a FA ČVUT, našel řešení pro vyhodnocování obsahu záznamu z kamer pomocí AI. Získal za něj 3. místo v kategorii Detekce počtu osob na kamerách zadané firmou T-Mobile.

Hlavní myšlenkou soutěže UnIT je přiblížit studentům vysokých škol svět IT netradiční formou. K tomu pomohl i doprovodný program, jehož součástí byl kariérní veletrh se zábavní zónou UniTrh, na kterém se studenti mohli seznámit s firmami, poznat studentské kluby a soutěžit si o zajímavé ceny i mimo hlavní soutěžní program.

Za obsah stránky zodpovídá: Bc. Veronika Dvořáková