Ing. Dana Tomášková

Tajemnice Laboratoře výzkumu programování