Ing. Vojtěch Vančura

Závěrečné práce

Diplomové práce

Vizuální evaluace doporučovacích systémů

Autor
Jan Šafařík
Rok
2022
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Vojtěch Vančura
Oponenti
Rodrigo Augusto da Silva Alves, Ph.D.
Anotace
Cílem práce je prozkoumat nové způsoby evaluace doporučovacích systémů, především za pomoci vizualizačních nástrojů. V současném výzkumu je při vyhodnocování úspěšnosti modelu kladen důraz především na přesnost doporučení, méně už však na další důležité metriky, jako je rozmanitost doporučovaných věcí, rozsah pokrytí katalogu nebo možnost objevování nových věcí na úkor bestsellerů. Výsledky evaluací jsou navíc typicky prezentovány pouze ve formě agregovaných hodnot a není dále zkoumána jejich distribuce přes validační množinu uživatelů, což je důležité pro odhalení neférovosti modelu a chyb různého druhu. Práce proto nabízí sadu nových přístupů, které kombinují techniky vizualizace se stávajícími metodami offline evaluace, a které jsou implementovány jako součást frameworku zpřístupněného pod open-source licencí dalším výzkumníkům.