prof. Ing. Igor Jex, DrSc.

Pracoviště

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Vědecká rada