prof. Ing. Emil Kršák, PhD.

Pracoviště

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Vědecká rada