prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Pracoviště

Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Vědecká rada