Ing. Jan Blizničenko

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Webová aplikace pro výuku fyziky

Autor
Michael Remeš
Rok
2020
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Jan Blizničenko
Oponenti
Ing. David Buchtela, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a vývojem aplikace pro podporu vzdělávání. Výsledná aplikace je určena především pro učitele. Usnadňuje vytváření online testů, správu testových otázek, zadání komplexních vzorců a podporuje možnost vytváření studijních materiálů. Práce popisuje celý vývoj aplikace až po její nasazení, testování a dokumentaci. Pro vývoj je použit model MERN Stack. Tento model využívá frontendovou knihovnu pro JavaScript -- React.js, web application framework pro Node.js -- Express.js a NoSQL databázi -- MongoDB. Pro hostování aplikace je použita platforma Heroku s rozšířením mLab MongoDB, což umožňuje cloudové hostování databáze. Práce je veřejně dostupná, volně použitelná a k dispozici pro další vývoj. Přínosem této práce je poskytnutí rozšiřitelné aplikace, pro vyžití na školách pro online testování studentů.