Bc. Ondřej Brém, MSc.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Rozšíření uživatelského rozhraní aplikace Kappka - uživatelský profil

Autor
Ondřej März
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Bc. Ondřej Brém, MSc.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Práce se zabývá rozvojem uživatelského profilu aplikace Kappka. Průzkum stavu aplikace umožňuje nasměrovat rozvoj správným směrem. Analýza UI/UX a uživatelské testování pomáhá odhalit chyby a problémové prvky. Na základě těchto kroků je navrženo rozšíření a postupně vytvořen i interaktivní prototyp. V rámci práce se uvažuje nad zapojením gamifikačních prvků a nad vhodným výběrem platformy k zahájení implementace. V závěru práce je představena implementace demo verze nové aplikace Kappka a diskutuje se o dalším možném rozvoji.

Redesign uživatelského rozhraní aplikace Kappka

Autor
Jan Vepřek
Rok
2022
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Bc. Ondřej Brém, MSc.
Oponenti
Ing. Michal Valenta, Ph.D.
Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá redesignem aplikace Kappka pro dárce krve. Literární rešerše se zabývá metodami, které jsou k redesignu použity, dále pak srovnáním podobných aplikací, které jsou k dispozici. V praktické části jsou zpracovány byznys cíle aplikace Kappka a dále pak návrh nového rozhraní. Návrhu nového rozhraní je docíleno díky uživatelskému testování nynější aplikace, po kterém následuje návrh papírových prototypů obrazovek. Na základě otestování těchto prototypů je implementován interaktivní prototyp v nástroji Figma. Dále je otestován i interaktivní prototyp a dochází k implementaci prototypu aplikace ve frameworku Flutter. Aplikace, oproti nynější verzi, uživatele upozorní, kdy šel darovat a zda může jít opět darovat, dále pak mu usnadní přístup k informacím o transfuzních odděleních. V závěru se pak nachází diskuze ohledně funkcí, které jsou implementačně náročné a v současné době nerealizovatelné, ale můžou posloužit k rozvoji uživatelského rozhraní do budoucna, a diskuze vhodné implementační platformy společně s Ondřejem Marzem, autorem souběžné práce věnující se profilu aplikace Kappka.