Ing. Jiří Buček, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-BEZ Bezpečnost
BIE-HWB Hardware Security
BI-HWB Hardwarová bezpečnost
BIE-HWB.21 Hardware Security
BI-HWB.21 Hardwarová bezpečnost
BIK-HWB.21 Hardwarová bezpečnost

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NI-HWB Hardwarová bezpečnost
NIE-HWB Hardware Security