Ing. Simona Fornůsek, Ph.D.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-SIB.16 Network Security
NIE-SBF System Security and Forensics
NIE-SIB Network Security

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-ZSB.21 Základy systémové bezpečnosti