Ing. Simona Fornůsek, Ph.D.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-SIB.16 Network Security
NIE-SBF System Security and Forensics
NIE-SIB Network Security

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BIE-UKB.21 Introduction to Cybersecurity
BIK-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti
BI-UKB.21 Úvod do kybernetické bezpečnosti