Ing. Simona Fornůsek, Ph.D.

Projekty

Bezpečnostní aspekty současných informačních technologií

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS12/095/OHK3/1T/18
Období
2012
Popis
Cílem projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti vybraných IT technologiích s důrazem na zabezpečení zpracovaných dat a komunikace. Výzkumná skupina působící na katedře počítačových systémů se dlouhodobě zabývá výzkumem zejména v oblastech skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Témata navrhovaného projektu se týkají těchto oblastí.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/102/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptografie se dlouhodobě zabývá výzkumem různých bezpečnostních součástí informačních systémů. Je to zejména výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel, bezpečnosti čipových karet, síťovou bezpečností a zpětným inženýrstvím. Také navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Informační systémy a jejich bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS14/107/OHK3/1T/18
Období
2014
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na zabezpečení zpracovávaných dat a komunikaci na úrovni jak technických, tak také programových prostředků. Výzkumná skupina Aplikované numeriky a kryptografie a výzkumná skupina Síťové bezpečnosti se dlouhodobě zabývají výzkumem různých bezpečnostních součástí a aspektů informačních systémů. Je to zejména výzkum v oblasti kryptoanalýzy blokových a proudových šifer, v síťové bezpečnosti, bezpečnosti čipových karet a v oblasti zpětného inženýrství. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Kryptografie pro zabezpečení elektronických zařízení

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS17/214/OHK3/3T/18
Období
2017 - 2019
Popis
Cílem projektu je výzkum v oblasti bezpečnosti vestavných systémů. Vývojáři typicky navrhují specifická kryptografická primitiva pro elektronická zařízení umožňující jejich nasazení do značně nebezpečného prostředí. Tato primitiva musí být přizpůsobena vlastnostem použitých vestavných elektronických zařízení tak, aby zajistila požadovanou úroveň zabezpečení.

Kryptologie a bezpečnost

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS15/120/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Výzkumná skupina Aplikovaná numerika a kryptografie se dlouhodobě zabývá výzkumem různých bezpečnostních součástí informačních systémů. Je to zejména výzkum a vývoj skutečně náhodných generátorů čísel a fyzikálně neklonovatelných funkcí, kryptoanalýza blokových a proudových šifer, faktorizace velkých čísel a řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic. Také navrhovaný projekt se tematicky zabývá těmito oblastmi výzkumu.

Metody detekce malware a síťové bezpečnosti s použitím AI

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS21/142/OHK3/2T/18
Období
2021 - 2022
Popis
Cílem projektu je výzkum a vývoj bezpečnostních prvků současných informačních systémů. Důraz je kladen na aplikaci metod strojového učení v jednotlivých oblastech informační bezpečnosti. Navrhovaný projekt se tematicky zabývá následujícími oblastmi výzkumu. Je to zejména výzkum v oblasti detekce malware, síťové bezpečnosti a detekce útoků v Active Directory prostředí.

Testování hardwarového generátoru skutečně náhodných čísel

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS11/095/OHK3/1T/18
Období
2011
Popis
Projekt je zaměřen na testování metody pro generování skutečně náhodných čísel pomocí mikrokontroléru pro všeobecné použití podporujícího dva zdroje hodinového signálu.