Ing. Miroslav Čepek, Ph.D.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
NI-GNN Grafové neuronové sítě
NI-AML Pokročilé techniky strojového učení