Ing. Milan Dojčinovski, Ph.D.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-DDW.16 Web Data Mining
MIE-W20.16 Web 2.0
MI-DDW.16 Dolování dat z webu
NI-SWE Semantický web a znalostní grafy
NIE-AM2 Middleware Architectures 2
NIE-DDW Web Data Mining
NIE-SWE Semantic Web and Knowledge Graphs