Ing. Daniel Dombek, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-LIN Lineární algebra
BI-DML.21 Diskrétní matematika a logika
BIE-DML.21 Discrete Mathematics and Logic
BIK-DML.21 Diskrétní matematika a logika