Ing. Daniel Dombek, Ph.D.

Závěrečné práce

Bakalářské práce

Přepisování číselných řetězců a jeho aplikace v teorii čísel

Autor
David Oppl
Rok
2015
Typ
Bakalářská práce
Vedoucí
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Anotace
Tato práce se věnuje studiu aplikací tzv. přepisovacích pravidel, speciálních zobrazení na množině nekonečných slov. Rešeršní část shrnuje problematiku poziční reprezenzace čísel a ukazuje, jak lze přepisovací pravidla použít při normalizaci, oveřování přípustnosti a sčítání reprezentací čísel. Dále se čtenář seznámí s tzv. DUG vlastností algebraických číselných těles a její souvislostí s přepisovacími pravidly. Výsledkem implementační části jsou programy pro přepisování číselných řetězců a paralelní sčítání reprezentací čísel.

Diplomové práce

Aplikace přepisovacích pravidel v teorii čísel

Autor
David Oppl
Rok
2018
Typ
Diplomová práce
Vedoucí
Ing. Daniel Dombek, Ph.D.
Oponenti
RNDr. Jiřina Scholtzová, Ph.D.
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá jazykem přepisovacích pravidel, speciálních zobrazení na množině nekonečných slov. Práce obsahuje přehled základních pojmů z teorie formálních jazyků a teorie čísel. Následně je čtenáři uvedena do souvislosti DUG vlastnost algebraických číselných těles s přepisovacími pravidly. Následuje popis činnosti překladačů. Výstupem implementační části je program pro přepisování číselných řetězců s možností parametrizace vstupu pomocí vlastního interpretu přepisovacích pravidel.