prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

Výuka

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-IKM Internet a klasifikační metody
NI-TNN Teorie neuronových sítí
NI-IKM Internet a klasifikační metody