prof. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc.

Projekty

Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA201/08/0802
Období
2008 - 2012

Konstrukce pokročilých srozumitelných klasifikátorů

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA13-17187S
Období
2013 - 2015

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA201/05/0325
Období
2005 - 2007
Popis
Cílem projektu je vyvinout nové metody a prostředky pro DZD - dobývání znalostí z databází. Podstatou projektu je důraz na celý proces DZD, od porozumění problematice a analyzovaným datům až po prezentaci výsledků. To vyžaduje využití různých disciplin informatiky, matematiky a integraci DZD s ostatními znalostními technologiemi. Integrace je chápána ve dvou směrech. První směr se týká využití výsledků procesu DZD v aplikacích ostatních znalostních technologií, ve druhém směru se jedná o využití znalostních technologií pro zintenzivnění procesu DZD. Projekt navazuje na dlouhodobou činnost navrhovatele i spolunavrhovatelů v oblasti DZD. S touto činností souvisí mezinárodně uznávané výsledky, zkušenosti z řešení evropských i tuzemských grantů, z praktických aplikací i z výuky. Vyvíjené metody a prostředky navazují na již dosažené výsledky v oblasti podpory různých fází procesu DZD. Výsledkem projektu budou implementované a veřejně dostupné procedury pro DZD a metodiky potřebné k jejich použití.

Nové metody předzpracování a vytěžování informací z dat

Období
2014
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast předzpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracovování textové informace (text mining). Perspektiva a pořebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Nové směry integrace evolučních výpočetních technik do data miningu

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Kód
SGS13/098/OHK3/1T/18
Období
2013
Popis
Tento projekt se zaměřuje na výzkum oblastí vznikajících novými způsoby použití evolučních technik v data miningu.

Objevování znalostí v datech o aktivitách člověka založené na fúzi

Program
Standardní projekty
Poskytovatel
Grantová agentura České republiky
Kód
GA18-18080S
Období
2018 - 2021
Popis
One of the key tasks faced by the rapidly developing area of knowledge discovery in multimedia data, especially from video data, is detecting various human activities. The project will have two objectives, both belonging to basic research: On the one hand, it will contribute to further development of methods for the discovery of different kinds of knowledge in video data recording human activities, such as knowledge concerning shape, motion, color, background, scene, person-object interactions, or thermal infrared images making use of the available experimental environment at the Image Processing Laboratory at FIT CTU. On the other hand, it will perform research into different ways of fusion of multiple classification or regression models in such knowledge discovery tasks. In connection with that objective, the project will rely on the previous experience of its team members from research into combining classifiers and aggregating regression models.

Pokročilé metody zpracování dat a vytěžování informací

Období
2015
Popis
Projekt se zaměřuje na perspektivní a neustále se rozšiřující oblast zpracování dat a vytěžování informačně obsažných údajů z dat. K metodám pro získávání informací se stále více využívají vybrané metody umělé inteligence, jako např. neuronové sítě nebo evoluční algoritmy. Do popředí se dostávají i kombinované modely nebo algoritmy pro zpracování textové informace (text mining). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. Současně je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.

Vytěžování informací z nestrukturovaných dat

Období
2016
Popis
Projekt je zaměřen na vytěžování (data-mining) nestrukturovaných data z obsáhlých zdrojů. Jedná se zejména o obrazová a textová data. Pro zpracování těchto nestrukturovaných dat budou využity vybrané metody umělé inteligence (zejména neuronové sítě/deep learning, evoluční techniky a metody zpracování obrazu) a pokročilé metody z oblasti data-miningu (metody text-miningu a strojového učení). Perspektiva a potřebnost těchto témat je zřejmá z faktu, že každým rokem se zdvojnásobuje objem dat. V současnosti je zpracováváno jen 20 % dostupných dat.