Ing. Karel Hynek

Pozice

student Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Oddělení pro rozvoj
zaměstnanec Katedra číslicového návrhu
student Katedra číslicového návrhu