Ing. Pavel Kubalík, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-JPO Jednotky počítače
BIE-JPO Computer Units
BIE-JPO.21 Computer Units
BI-JPO.21 Jednotky počítačů

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MIE-BKO.16 Error Control Codes
MIE-ARI Computer Arithmetic
NI-ARI Počítačová aritmetika
NIE-BKO Error Control Codes