Ing. Vojtěch Miškovský, Ph.D.

Předseda Akademického senátu