Ing. Alexandru Moucha, Ph.D.

Projekty

Rovnováha mezi vstřícností a sobeckostí v oblasti bezdrátových ad-hoc and senzorových sítích

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS15/121/OHK3/1T/18
Období
2015
Popis
Ad-hoc a senzorové sítě jsou distribuované počítačové sítě jejichž prvky (dále v textu moduly) mají dvě základní funkce: plnění dané úlohy (nebo sady úloh) a přeposílání dat (umožňují tak komunikovat ostatním modulům v síti). Vzhledem k tomu, že jsou v těchto sítích všechny moduly napájené z baterií, obě základní funkce se v podstatě vylučují. Každý modul v síti je povinnen přeposílat data ostatních modulů a zároveň šetřit energii. Když je modul příliš vstřícný při přeposílání dat ostatních modulů, tak mu brzy dojde energie. Kdyz bude příliš sobecký, ostatní moduly v síti nemohou komunikovat. Předpokládejme, že existuje nějaký kompromis mezi vstřícností a sobeckostí. Cílem projektu je nalezení takového kompromis.

Směrování v senzorových sítích pomocí distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze

Program
Studentská grantová soutěž ČVUT
Poskytovatel
Jiný tuzemský poskytovatel
Kód
SGS14/140/OHK3/2T/13
Období
2014 - 2015
Popis
Jedním z problémů senzorových sítí jsou malé rozměry senzorů a omezené energetické zdroje. Pro propojení dvou vzdálených skupin senzorů lze použít několik metod: zvětšení zisku antén (zde nás omezuje malá velikost senzorů), zvýšení vysílacího výkonu (zde narážíme na energetická omezení), použití opakovačů (zde nemusí být snadné umístit další zařízení do zvoleného prostoru) a použití distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze. Použití distribuovaného tvarování vyzařovacích diagramů posunem fáze bylo tématem našeho předchozího grantu SGS11/158/OHK3/3T/13. V současnosti řešíme problém přenosu dat mezi více skupinami senzorů. Tento nový grant se zaměřuje na řešení problematiky směrování v senzorových sítích tvořených větším množstvím skupin senzorů.