RNDr. Marta Nollová

Publikace

Jak neztratit selský rozum při formalizaci v hodinách matematické logiky

Autoři
Rok
2011
Publikováno
7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Brno: Univerzita obrany, 2011. pp. 291-298. ISBN 978-80-7231-818-6.
Typ
Stať ve sborníku
Anotace
Při zkoušce z matematické logiky na vysoké škole jsou studenti často schopni prohlásit zjevně logicky správnou úvahu, jejíž správnost je zřejmá i dětem ze základních škol, za chybnou a naopak. Proč? Zvykli si totiž úlohy formalizovat, provést naučený postup důkazu, ale stačí malá chyba (zapomenout opsat negaci..), aby došli k nesprávnému výsledku. Vlastním úsudkem si již výsledek nezkontrolují. Tato zkušenost se týká technické vysoké školy, na vysokých školách mate- maticky zaměřených se matematická logika vyučuje jiným způsobem.