Mgr. Petr Novák, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-PST Pravděpodobnost a statistika
BIE-PST Probability and Statistics
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika
BI-PRS.21 Praktická statistika

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-SPI.16 Statistika pro informatiku
MI-VSM Vybrané statistické metody