doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-KOM Konceptuální modelování
BIE-KOM Conceptual Modelling
BIK-KOM Konceptuální modelování
BI-ZPI Základy procesního inženýrství

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-MEP.16 Modelování ekonomických procesů
NI-NSS Normalized Software Systems
MI-AFP Aplikované funkcionální programování
NI-AFP Aplikované funkcionální programování
NIE-NSS Normalized Software Systems