prof. RNDr. Pavel Surynek, Ph.D.

Výuka

Předměty bakalářského studia

Kód Název předmětu
BI-ZUM Základy umělé inteligence
BIE-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals
BIE-ZUM.21 Artificial Intelligence Fundamentals
BIK-ZUM.21 Základy umělé inteligence
BI-ZUM.21 Základy umělé inteligence

Předměty navazujícího magisterského studia

Kód Název předmětu
MI-UMI Umělá inteligence
NI-UMI Umělá inteligence

Předměty doktorského studia

Kód Název předmětu
PI-NSV Neuronové sítě a výpočetní inteligence
PI-PRO Plánování v robotice
PI-SPL Splnitelnost a plánování

Celofakultní předměty

Kód Název předmětu
DD-ZUM Artificial Intelligence Fundamentals