Ing. Milan Václavík

Zástupce vedoucího Oddělení ICT pro provoz