Ing. Martin Vaňko

Vedoucí Oddělení ICT

Pozice

vedoucí Oddělení ICT
člen rady pro IS a ICT České vysoké učení technické v Praze
zaměstnanec Oddělení ICT