prof. Jan Vítek, MSc., Ph.D.

Vedoucí Laboratoře výzkumu programování

Pozice

vedoucí Laboratoř výzkumu programování
člen grémia Fakulta informačních technologií
zaměstnanec Laboratoř výzkumu programování