prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

Pracoviště

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Vědecká rada