doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

Pracoviště

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Vědecká rada