doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D.

Člen Vědecké rady FIT