prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Pracoviště

Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta
České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií – Vědecká rada