prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Člen Vědecké rady FIT