doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc.

Člen Vědecké rady FIT